Don’t ever go with the flow. Be the flow!

Hebben rapper Jay-Z, Rumi en de Tao iets met elkaar gemeen?
Lees hieronder wat Abdulwahid van Bommel daar over te zeggen heeft.
Abdulwahid is één van de vaste columnisten van de kracht van Liefde.

Het bubbeltijdperk hangt van paradoxen aan elkaar

De bubbel is transparant, fragiel, en vluchtig, maar maakt ons ook blind en sluit ons op. Enerzijds worden we bedreigd door economische bubbels waarvan we absoluut niet willen dat ze barsten; anderzijds zitten we opgesloten in bubbels zonder uitweg.

Wat speels en fris en licht en schoon lijkt is bij nadere beschouwing een claustrofobische nachtmerrie – het pretpark in werkelijkheid een horrorshow. Wat in de natuur nog kapot kon, is in onze taal en onze verbeelding onbreekbaar geworden.

De bubbelmetafoor gedijt in een tijd waarin alles vloeibaar en ongrijpbaar lijkt, weinig nog vast en zeker is. Onder het opgepoetste oppervlak stroomt en kolkt en borrelt het: we worden omringd door algoritmen die even mysterieus als sturend zijn, door datawolken die we niet kunnen zien, informatie waarin we verdrinken, leugens en waarheden die niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, en door transparantie die blind maakt.

Dat paradoxale, die ongrijpbaarheid – het maakt achterdochtig en het slaat lam. Het is misschien zelfs beangstigend. En het maakt het idee van een bubbel waarin je weg kan kruipen – waarin alles wat je ziet aansluit bij wat je al gelooft, zekerheden wel degelijk bestaan en alles rond en af is – aantrekkelijk.[1]

Onze sceptische glimlach

De richting in de wijsbegeerte die de menselijke geest als van nature onbekwaam beschouwt om iets met zekerheid te weten, is voor de zoekende geest een bron van inspiratie. Aan de andere kant beschikken sceptici volgens de definitie niet over volgroeid verstand en kunnen daarom hun verhouding tot gevoel en bestaan niet bepalen. ‘Wees jezelf’, zei iemand, maar hij kon niet, hij was niemand.’ Als we de bekende mensen bekijken – ‘de iemands’ – zien we in wat een voorrecht het is om niemand te zijn. Onze tijd is de tijd van de bubbel & babbelziekte. Indien u duidelijk en transparant bent, ziet men dat als ontmaskering. Wat betekent aandacht en tot begrip komen? De bron laten stromen, als de ziel door het lichaam.

Stroom

Wijs is de mens die de banden met zijn lichaam laat vieren en dan rondkijkt in de groene tuinen van de werkelijkheid. Breng de vitale geest en de rationele geest in evenwicht. Anders loop je het gevaar net zo goed van doorns rozen te maken, als van rozen doorns.

De pure, reine geest zal terugvloeien naar de bron waaruit ’ie is voortgekomen. Ga daarom mee met de stroom; ‘go with the flow’, lijkt Rumi te zeggen, maar hij zegt ‘Be the flow’. Go with the flow kan betekenen met de stroom meegaan. Dat we allemaal betere consumenten moeten worden. Flow kan op een mentale toestand slaan, waarin alles ‘stroomt’. Je voelt dat in momenten van creativiteit en met plezier werken. Iemand in een flow voelt zich sterk, alert en verricht moeiteloos zijn werk. Hij is geconcentreerd en presteert op de toppen van zijn kunnen.

Lau Tzi

Be the flow’, ‘niet-doen’,komen we ook tegen bij Lau Tzi. Al wat gedragen wordt op het ritme van Tau, al het werkelijke doen, is eenvoudig. Daartegenover staat wat gewild, wat gekunsteld is, wat niet steunt op innerlijke eenheid. Dan komt het drukke, schutterige, opvallende doende-zijn in plaats van het ongezochte, kalme, zekere, door zich heen laten handelen, wat Lau Tzi ‘niet-doen’ noemt. Het is opzichtig, overdadig en daarom zonder inwendige kracht om ‘druk doende’ te zijn.’ Het werkelijke doen is eenvoudig. Zelfs ‘het regeren van een grote staat is dan als het bakken van een klein visje’.

Alles is vergankelijk behalve Zijn Aangezicht

‘Be the flow’ gaat over vergankelijkheid en ‘opgaan in’.
Laat je absorberen in Zijn kwaliteiten en Zijn Aangezicht,
Zoek je toevlucht tot Hem, verteer jezelf in Hem, verberg je in Hem.
‘Toen jij wierp, was jij het niet die wierp’ ging over niet-bestaan; zo is ‘Allah zei’ uit Zijn zwijgen ontstaan. Zolang een medicijn klaarligt heeft het geen effect, het geneest pas als het oplost en het lichaam het opneemt.


[i] Citaat van Lynn Berger. De tekst van Jay-Z, ‘Don’t ever go with the flow. Be the flow, lijkt te reflecteren op een aantal verzen uit Rumi’s Masnawî, deel 6 en Lau Tzi. Het boek van de Tao en de innerlijke kracht. Een nieuwe vertaling en toelichting door Kristofer Schipper.