De drie zeven

In alle religies vind je leefregels. Zo ook in het Boeddhisme.
Boeddha onderwees 8 stappen die naar verlichting kunnen leiden. Ze worden het  8-voudige pad  genoemd. Eén van die stappen gaat over het ‘juiste spreken’. Hiermee wordt bedoeld:

  • Onthouding van het vertellen van leugens.
  • Onthouding van het spreken van lasterende taal.
  • Onthouding van het spreken van harde woorden.
  • Onthouding van onzinnig gepraat.

Hoe je dit in praktijk kunt brengen lees je in het volgende verhaal dat mij toegestuurd is door Maaike Blok.

♥♥♥

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene.
Plotseling kwam een man opgewonden naar hem toe en zei: ‘Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die…’
‘Ho wacht even’, onderbrak Socrates hem, ‘heb je datgene wat je mij wil zeggen gezeefd door de drie zeven?’
‘Drie zeven?’ vroeg de man verbaasd.
‘Laten we het proberen’ stelde Socrates voor.

‘De EERSTE zeef is de WAARHEID. Heb je onderzocht of alles wat je zeggen wilt waar is?’
‘Nee, ik hoorde het vertellen en…’

‘Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de TWEEDE zeef gegaan? De zeef van het GOEDE? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?’
Aarzelend antwoordde de man: ‘Nee, dat niet, integendeel!’

‘Hm, hm’, zei de wijsgeer, ‘laten we dan de DERDE zeef gebruiken. Is het NOODZAKELIJK om mij te vertellen wat je zo opwindt?’
‘Nee, niet direct noodzakelijk’.

‘Welnu’, zei Socrates glimlachend, ‘als dat wat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee.’

♥♥♥

Een heerlijk en makkelijk te snappen verhaal. Maar sinds ik het gelezen heb laat het me niet meer los. Met regelmaat poppen de zeven op. In een gesprek, of in mijn gedachten vraag ik me nogal eens  af, ‘Kan dit door de zeven?’ Soms wel , maar soms ook niet…En soms is het dan echt lastig om die gedachten los te laten, of om het niet te zeggen. Het ego wil graag zijn zegje doen. Maar als het me lukt, is er weer een wolkje minder aan de horizon. En dat voelt toch echt anders. Lichter!

Misschien een idee om de aankomende weken ook jouw gedachten of gesprekken door de drie zeven te laten gaan?
Succes en veel plezier bij het zeven!

Namaste,
Greetje