Het oog van het hart

Onderstaand een bijdrage van één van de vaste columnisten, Abdulwahid van Bommel.

♥♥♥

In het boekje Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry, zegt de vos, de mentor van de kleine prins, tegen hem:  ‘Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.’

Een tekst die daarop lijkt staat in de Koran: ‘Ogen kunnen Hem niet bereiken maar Hij bereikt de ogen. Want Hij is de Subtiele. Hij is Zich Bewust van alles. Om het goddelijke te bevatten heeft Hij u ‘het oog van het hart’ geschonken.’ [Koran 6:103-104].

Wat wordt er nu bedoeld met het oog van het hart?

Maulana Djalâluddîn Rûmî (1207-1273) een groot mystiek dichter, schreef erover in het Perzisch. Zijn bekendste werk is de Masnawî, een lofdicht op de Schepper en de Liefde. Zijn boodschap is tijdloos, ontroerend, en raakt iedereen, gelovig of anders.
Meester Rûmî zet als kopje boven een aantal dichtregels in de Masnawî: Hij (Allah/God) heeft het niet nodig te observeren hoe mooi of lelijk iemands gedrag of woorden zijn – terughoudendheid is gepast: Hij kijkt in de harten!

 De gedichten van Rumi bevatten de essentie van de roos van geestelijke kennis: niet slechts de geur van de bloem, de weelde van de bladeren, de kracht van de stengel en de voeding door de wortels – maar ook de harde noodzakelijkheid van de doorns. Rumi lezen ‘is als het wandelen in een mijnenveld: het blaast hoofd, hart en ziel op’.

Rumi is zo’n groot meester omdat hij weet dat we steeds weer in de goot terecht komen. Hij pakt ons bij onze kraag en zet ons weer op onze voeten en stelt ons in staat steeds weer helemaal opnieuw te beginnen. Hij schenkt ons zowel de spirituele sauna van rozengeur en wierook, maar spreekt tegelijkertijd ons diepe begrip voor onze eigen groei aan.

In de vrijvanangst oceaan
ben ik als zout opgelost.
In mij is geloof noch ongeloof,
geloofszekerheid noch twijfel overgebleven.
Innerlijk is in mij een ster verschenen.
Zo’n ster waarin de zeven hemelen oplossen
en verdwijnen..

Je was een droppel sperma
dat bloed werd, daarna groeide
tot zulk een schoonheid…
Kom dicht bij Mij, in schoonheid..
O mens, kom dicht bij Mij
opdat ik je beter dan dat
kan maken.

Want ik zeg je
met de eeuwige waarheid:
zolang je de wil hebt Gods wil te vervullen
en verlangt naar de eeuwigheid en God,
ben je niet echt arm.
Want alleen de mens die niets wil
en niets begeert, is arm.

 Wil God gezien worden,
dan moet dat in een licht geschieden,
dat God zelf is.
Boven het verstand, dat zoekt,
is nog een ander verstand, dat niet meer zoekt..
Het oog waarin ik God zie,
is hetzelfde oog waarin God mij ziet;
mijn en Gods oog,
is één oog en één weten ..

♥♥♥

Wat een prachtig tekst! En wat troostvol, God/Allah kijkt verder dan onze woorden of ons gedrag. Hij kijkt in ons HART.

En hoe mooi…kijken met het oog van mijn hart, is zo anders dan kijken met mijn fysieke ogen. Het oog van het hart kijkt als Gods oog, zonder oordeel, zonder angst, zonder twijfel. Het ziet éénheid, ís éénheid. Mijn oog en Gods oog is één… Het geeft mij hoop en moed om door te gaan. Om steeds meer te zien met  het oog van mijn Hart…

Namaste,
Greetje