Het Trump effect

Vandaag een bijdrage van Jan Louwris, één van de vaste columnisten van de Kracht van Liefde.

♥♥♥

De oude Kabbalisten vertellen ons dat we iemands echte karakter pas weten als de druk toeneemt op die persoon. Net zoals de binnenkant van het fruit naar buiten komt als je erin knijpt, zo ook komt de ware aard van een persoon naar buiten als het onder druk wordt gezet. Als het leven geen druk op ons zet, verschuilt iedereen zich achter een vals masker, een politiek correcte mening en gemanipuleerde persona’s. Maar zodra de metaforische strop om onze nek wordt gezet, komt onze ware aard naar buiten. 

HET TRUMP EFFECT

De Kabbalisten zijn het volledig eens dat onze ware aard naar buiten komt wanneer we in een spiegel kijken van de buitenwereld. Waarom? Omdat ons onderbewuste of bewuste schuldgevoel en schaamte over onze ondeugden ons samenperst en onze ware aard naar buiten laat komen.
Trump is de spiegel, Trump is de wereldwijde ondeugd die ons stevig samenperst.
Let er alsjeblieft op dat wat ik deel een Kabbalistisch inzicht is, in een metafysisch fenomeen dat plaatsvindt. Het gaat totaal niet over de letterlijke politiek of het letterlijk fysieke personage genaamd Donald Trump.

Met andere woorden, het Licht, de bovennatuurlijke Kracht die uiteindelijk onder alle gebeurtenissen en processen ligt-van uitdijende sterrenstelsels en het gedrag van mieren en bijen in hun kolonies tot de gestoorde chaos en magnifieke structuur die zich in alle verschillende culturen op aarde manifesteert – deze Kracht stuwt ons naar ons laatste stadium in de evolutie. Daarom is er een reden waarom de wereld zich bevindt in de huidige fase.

Deze huidige fase IS precies de staat die we nodig hebben als een onderdeel van ons evolutie proces.
We kunnen het ontkennen. We kunnen het verwerpen. Maar het is wat het is. Als je gelooft dat het Licht het universum regeert, dan is dit wat het Licht (de Kracht) op dit moment nodig vindt in de geschiedenis van de mensheid.
Dat leidt ons tot Trump.

Er is een reden waarom het universum het nodig vindt dat Trump gekozen is tot president van het meest machtige land op aarde. Trump is de boodschapper. Trump is het kanaal. Trump is de marionet die door het Licht gebruikt wordt om een situatie te creëren die ons voorwaarts drukt, gezien vanuit een spiritueel evolutie standpunt.  Het gaat niet om Trump, ook al proberen de mensen die hem proberen zwart te maken, ons dat wel te laten geloven.

WAT LEREN WE HIERVAN?

Realiseer je dat het onze negatieve gedachten en onze oordelen over anderen zijn, die de negatieve realiteit creëren waaraan we ons storen.
De kabbalisten zeggen dat de Armageddon niet uit noodweer en orkanen en nucleaire explosies bestaat. Het is een interne oorlog van ons negatieve bewustzijn versus onze positieve kant. Ons ego versus onze ziel.

Er zijn 2 keuzes in het leven:
Blijven reageren op pro en anti Trump aanhangers en alle slechte dingen die je ziet in het nieuws. Blijven proberen de wereld te veranderen in plaats van ons bewustzijn te veranderen. Blijven vingerwijzen en alles om ons heen de schuld blijven geven. Blijven denken dat wij gelijk hebben en anderen niet. Het resultaat hiervan zal enkel en alleen meer chaos en duisternis opleveren.
Of, in plaats hiervan, ons realiseren dat er maar 1 oorlog is die gevoerd moet worden en dat is de oorlog van onze innerlijke tegenstander: ons ego.
Punt.

Naar mate wij veranderen en verantwoordelijk worden voor alles in ons leven, zal de wereld om ons heen ook veranderen. Wanneer we een kritische massa van veranderd bewustzijn bereiken, zal het gordijn dat de echte werkelijkheid verbergt verdwijnen.

Jan Louwris