Waarheid zoekend

Waarheid zoekend
dacht ik na over religies.
Mijn voorlaatste gedachte was,
het is één wortel en menig tak.
Leg daarom geen mens een religie op!
Dat kan isoleren van de oorsprong.
Laat je oergrond je claimen;
diepe oorsprong die alle hoogten …
en betekenissen helder doet begrijpen.
Eenieder, nuchter of dronken,
zoekt de Geliefde
Iedere plek, moskee, tempel of synagoge, is het huis van de liefde.
In de liefde is er geen verschil tussen klooster en herberg.

De stralen van het gelaat
van de G/geliefde  … overal …
in de plaats van afzondering is
geen gebednis,
behalve de boog van Uw wenkbrauw.
Er is geen hoofd
zonder goddelijk geheim.
Er is geen visie
zonder het licht van Uw gelaat.
Er is geen oog
dat geen dank verschuldigd is
aan het stof voor Uw deur.
Zij die Uw gelaat zien, zien de waarheid;
wat mij op Uw Weg overkomt
is het beste.

Niemand verdwaalt op een rechte weg.
In Gods hof is verwaandheid noch ijdelheid; woordvoerder noch bewaker.
De pupil van mijn ogen ziet alleen Uw gelaat; mijn verbijsterd hart herinnert zich U alleen.

Ik belijd slechts de religie van de liefde;
liefde is mijn religie en mijn geloof.
Ik ben een kind van de liefde
en ben slechts gekomen
om over de liefde te spreken.

[Ibn Arabî]

Dit gedicht werd aangeleverd door Abdulwahid van Bommel.