De enig geboren Zoon

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God en het Woord was God
Het was in het begin bij God
alles is erdoor ontstaan
en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat
in het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Misschien een voor jou net zo bekende tekst als voor mij. Het is afkomstig uit de bijbel.
Johannes 1:1-5. Een tekst die vaak gelezen wordt rond de kerst. Maar de afgelopen weken heeft deze tekst voor mij een diepere betekenis gekregen. In de leesgroep mystiek, gegeven door Marga Haas, één van de vaste columnisten van de kracht van Liefde, lazen we uit Johannes en daarnaast ook teksten uit het boek ‘ Christus mysterie’ van Richard Rohr. Rohr wijst ons erop dat we er vaak vanuit gaan dat het kerstverhaal gaat over de eerste incarnatie van God in/als de mens Jezus. ‘Maar’,  zo zegt Rohr, ‘dit is een misvatting. In Genesis, bij de schepping van de wereld, dáár vindt de eerste incarnatie plaats! God incarneerde zichzelf in alle dingen en als alle dingen. Dat is waar het bovenstaande uit Johannes over gaat! Alles is eruit ontstaan, de grasspriet, de vink, de berg en alle mensen.’

Én zo gaat Johannes verder in vers 14:
Het Woord is mens geworden
 en heeft bij ons gewoond,
vol van goedheid en waarheid,
en wij hebben zijn grootheid gezien,
de grootheid van de enige Zoon van de vader.

Lange tijd heb ik in mijn jeugd gedacht dat dit over Jezus ging, de enig geboren zoon van de vader. Tot ik ontdekte, dat dit over Christus ging. Het Christusbewustzijn, zou je ook kunnen lezen. De tekst maakte mij ook boos, omdat ik leerde dat de Christus in ieder mens te vinden is. Ik voelde me voorgelogen. De Christus bevindt zich in jou, in mij, in iedereen. Hoe zo, de enig geboren Zoon!!! Er zijn er miljarden!

De afgelopen jaren lees ik veel over mystiek en volg sinds kort een opleiding Non-duale coaching. Waar gaat dit eigenlijk over? Mystici van alle eeuwen hebben ervaringen van eenheid en hebben gezien waar wij alles als gescheiden zien, dit niet klopt. Er ís alleen eenheid, alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden en ten diepste één.
Ook Johannes wordt wel gezien als een mysticus.

En opeens herkende ik het!

Johannes 1 vers 18:

Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon,
die zelf God is,
die aan het hart van de vader rust,
heeft hem doen kennen.

Er is inderdaad maar één enige Zoon!!

Wij, jij en ik, de grasspriet, de vink, de zondaar, de heilige. Wij zijn Een! Wij zijn de enige Zoon, die zelf God is, rustend aan het hart van de Vader. Wij zijn nooit weggegaan uit die Eenheid, ook al lijkt het zo.
‘Wil je God leren kennen?’, vertelt dit vers mij. ‘Kijk eens om je heen en kijk naar binnen, er is niets anders dan God’.

Het Ene manifesteert zich als het vele. Maar in wezen is het nog steeds Eén!

Lief mens, enig geboren Zoon,
ik wens ons gezegende kerstdagen toe en een nieuw jaar
waarin we de enig geboren Zoon mogen herkennen,
we dit ons mogen herinneren.

In Lak’ech,
Greetje