Volwassen mystieke kindertijd

Vandaag een mooie tekst van Gustaaf Rutgers, die hij speciaal schreef voor de website van de kracht van Liefde. Dank hiervoor!

Toen ik Gustaafs tekst las viel me naast de bijzondere inhoud, het gebruik van het woord ‘u’ op.  Toen ik hem vroeg of ik  ‘u’ mocht veranderen in ‘je/jouw’ gaf hij hiervoor zijn toestemming, maar hij legde wel uit waarom hij u gebruikt.Zijn prachtige uitleg wil ik je niet onthouden.

‘Middels dit u spreek ik tot de wel of niet ontwaakte ziel van de lezer. In de tekstuele en persoonlijke omgang kan het zo zijn dat ik aanvankelijk met jij aanspreek, maar dat ik gaandeweg, wanneer ik meen iets vanuit mijn ziel tot de ziel van de ander te communiceren, overga tot het gebruik van u. Omdat bij communicatie ziel tot ziel stilzwijgend ook God wordt ‘meegecommuniceerd’.’

Ik heb natuurlijk ‘u’ laten staan.


♥♥♥


Volwassen mystieke kindertijd


Wie in zijn of haar kindertijd christelijk, joods, islamitisch, hindoeïstisch of atheïstisch geloof heeft moeten aannemen, zal op volwassen leeftijd niet gauw besluiten dergelijk geloof te verwerpen. En wie vanuit een der genoemde geloofsrichtingen het mystieke pad wil gaan bewandelen, zal veelal niet gauw de gehechtheid aan deze geloofsrichting willen opgeven. Maar wie werkelijk de ware mystiek wil binnentreden, zal zich gaandeweg bewust worden, dat hij of zij volkomen eerlijk moet durven zijn: alle kennis verwerpen! Inclusief de specifieke geloofskennis. Pas na het oprecht religieus-cognitieve sterven, kan het mystieke niet-weten in vrijheid volmaakt geboren worden. Pas dán begint uw mystieke kindertijd. Voorbij het aannemen en voorbij het verwerpen. Voorbij iedere vorm van dualiteit. Vervolgens kunt u de mystieke kennis van alle geloofsrichtingen van harte omarmen. U bent nu immers één met hun universele kern.

Wie bereid is alle weten achter zich te laten, wie bereid is alle denkinhoud leeg te maken, die maakt zichzelf hoogst ontvankelijk voor het werkelijk bewust worden van het Wonder. Het wonder van onze universele eeuwigheid. Dat zich reeds hier en nu voltrekt. Wie door de illusoire dood is heengegaan, doorleeft het eeuwige leven al continu. Het eeuwige leven ervaar ik als de goddelijke liefde. En dit maakt dat ik als mysticus-in-wording al meer verliefd wordt op de kracht van de goddelijke liefde. De kracht van deze Liefde gaat voorbij aan mijzelf en voorbij aan al mijn geliefden. Hoewel mijn geliefden er wel deel van uitmaken, hoor. Zeker! Maar mijn samenvallen met de goddelijke liefde betekent het samenvallen met álle mensen. Het samenvallen met gekozen geliefden én ongekozen ongeliefden. Zonder voorliefde, dus non-duaal, zie ik onze gelijkwaardigheid.

In deze Liefde ervaar ik de verbinding. In deze Liefde voel ik direct dat wij niet gescheiden zijn. Ik ben mijzelf en ik ben die ander. Tegelijkertijd. Twee harten blijken één. Zij kloppen samen. Dan ben ik mijn medemens, maar ook het dier, de boom en de steen. Tijdens de verbinding der harten ervaart mijn ziel wat er is, wat er ooit was en wat er ooit nog zal zijn. Vergelijkbaar met mijn verlichtende moment. Het begin en de oneindigheid van mijn volwassen mystieke kindertijd.

Gustaaf Rutgers, mysticus-in-wording. Voor meer info: www.mystiekgeluk.nl