Wat als?

Vandaag een mooie hoopvolle tekst van Jan Yosef Louwris. Jan is Kabbalah leraar en één van de vaste columnisten van de kracht van Liefde.

♥♥♥

Wat als het virus voorbij is? De angst is geëindigd. En de wereld beweegt weer. Het grootste gevaar dat de mensheid dan tegemoet treedt is dat we de waardering verliezen, de herijking van onze prioriteiten en alle lessen die we omarmden tijdens het hoogtepunt van de paniek. 

We zijn de eenheid en het verhoogde bewustzijn dat we hadden na 9/11 ook verloren.

We kunnen het ons niet veroorloven deze keer weer te verliezen.

Maak je geen zorgen om al het moddergooien en de machtsstrijd die plaatsvindt in de wereldpolitiek.

Dat is NIET de oorzaak. Dat is alleen het effect. Dat is de belangrijke kritische waarheid die we dienen te bevatten. Dus het beste is om er niet op te reageren. Nu niet weer helemaal negatief worden.

Als we – jij, ik en genoeg mensen –  ons de lessen en het gevoel dat we hadden tijdens de meest slechte momenten, kunnen herinneren, en we kunnen ons leven een klein beetje anders leven, dan ZAL de wereld veranderen. En de overheden zullen beginnen te veranderen. Je ziet het al een beetje, ministers die zeggen dat ze toch wat meer empathisch hadden moeten reageren, het komt er heus aan. Omdat ze slechts een reflectie zijn van ons collectie bewustzijn.

In de meest simpele zin, de anti-Trumpers dienen tolerant en respectvol zijn naar de pro-Trumpers. De anti-DENKers dienen respectvol en tolerant te zijn naar de pro-DENKers. De anti-Wilders mensen dienen tolerant en respectvol te zijn naar de pro-Wilders mensen.

We zullen uiteindelijk de kunst van het “eens zijn dat we het oneens zijn” gaan leren  beheersen.
Er is geen plaats meer voor haat, de haat zal gaan verdwijnen.

Als we het verlangen om het slechte in anderen te willen zien weerstand bieden en het goede in anderen weten te vinden, zal er een oplossing zijn.

Anderen behandelen zoals wij willen dat het universum ons behandelt. Het oudste gezegde in alle wereld religies echt toepassen in de dagelijkse praktijk.
We hoeven maar een beetje te doen, een klein beetje weerstand te bieden tegen onze oordelen en ons ego. Een klein beetje onze geest te openen en ons te realiseren dat er iets zou kunnen zijn – ZOU KUNNEN ZIJN – dat we over het hoofd zien bij de ander waar we het zo  verschrikkelijk oneens mee zijn.

Als we proactief een committent geven om echt te veranderen, om bewust en ontvankelijk te zijn voor het feit we uitgedaagd zullen worden en soms een terugval zullen zien in ons pessimistische, cynische en oordelende aard, alleen dan kunnen we de genezing van onze wereld versnellen en een einde maken aan alle pandemieën. 

En als we dan door blijven zetten en volhouden en we veranderen ook maar een klein beetje, dan zal de wereld heel veel veranderen.

Dat is de kracht van de mensen, van ons, jij en ik.

Jan Yosef Louwris
Kabbalah leraar