De paradox van Zijn en Worden

De tekst van vandaag doet denken aan die van de christelijke mysticus uit de 13e eeuw Meister Eckhart, als hij zegt: ‘Mijn lichaam is in mijn ziel, en mijn lichaam en ziel zijn in God’.

Verkorte tekst uit Handboek Non-duale Coaching en Therapie door Alexander Zöllner. Uitgeverij Samsara.

Zijn
Non-duaal Bewustzijn is eenvoudig Zijn. Het kent geen beweging, geen tijd of plaats en dus ook geen ontwikkeling. Non-duaal Bewustzijn is.
Als wij proberen ons tijdloosheid voor te stellen, is dat niet eenvoudig. Het is geen eeuwigheid, want dat veronderstelt een tijdloze reeks van momenten, van tijd. Maar hier gaat het om iets wat geen tijd kent, wat bestaat zonder tijd. Een werkelijkheid die voor de duaal denkende mind niet echt te begrijpen is. Als een uitdrukking van die tijdloze dimensie van Zijn, is er Worden, de schepping zoals die zich van moment tot moment voor onze ogen ontvouwt en bovendien – en dat is het grootste mysterie – bestaat áls dit tijdloze Zijn.

Worden
Het bewegingloze, tijdloze Zijn manifesteert zich als de eeuwige, altijd veranderende stroom van momenten waarin vormen oprijzen en vergaan, elk moment direct en zonder ophouden wordt vervangen door het volgende, en waar het belangrijkste kenmerk nu juist is dat niets blijft, alles altijd verandert en van stilstand nooit sprake is. Wat een paradox! Wat een mysterie! Worden vindt plaats in Zijn, en als een uitdrukking van Zijn. Maar hoe het Worden zich ook ontwikkelt, het heeft uiteindelijk geen enkel effect op Zijn.

Als Zijn het alomvattende veld is, dan is Worden de dimensie van vorm, van tijd en plaats, van toekomst en verleden. ‘Worden’ is ook ‘iemand’ worden in de vorm van het aannemen van een persoonlijkheid, datgene waar we na verloop van tijd gewoontegetrouw ‘ik’ tegen zeggen. Zo is ieder mens een expressie van het onbegrensde Zijn in een hoogst unieke gedaante. Het vormloze Zijn dat zich uitdrukt en kenbaar maakt als gemanifesteerde  Vorm, het eeuwige proces van creatie, van Worden. De wereld van vorm is daarom niet minderwaardig aan die van het vormloze Zijn. Het is niets anders dan Zijn uitgedrukt als Vorm. Zonder Zijn kan er geen sprake zijn van Worden, is er geen tijd en plaats. Maar wanneer Worden ontbreekt, is er geen schepping en is het onmogelijk om Zijn te kunnen kennen. Als Zijn de onbeweeglijke grond is, dan is Worden het dynamische aspect daarvan.  

De reis van de ziel
Als een tijdelijk en schijnbare afsplitsing van Zijn incarneert de ziel in dit leven met als onderwerp van onderzoek de vragen naar zijn eigen identiteit: ‘Wie ben ik?’ en naar het wezen van de schepping: ‘Wat is Dit?’
De ziel bestaat zowel uit essentiële wijsheid (de Wijsheidsgeest) als uit karmische patronen die zich uitdrukken in en als het individu. Dit individu bestaat eenmalig. Het is op alle lagen van zijn bestaan – fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch – een unieke combinatie van karmische patronen, erfelijke factoren, existentiële thema’s en ervaringen in dit leven. De ziel en het ego maken hun reis in de duale wereld van vorm, plaats en tijd tegen het roerloze non-duale Gewaarzijn dat deze onderneming draagt en gade slaat.