Moeiteloos Geluk

Lief mens,

Vandaag hieronder de beloofde tekst uit het nieuwste boek van Alexander Zöllner. Misschien is het een idee voor je verder leest om eerst eens op te schrijven wat geluk voor jou betekent. Waar word jij gelukkig van? Schrijf dit zo uitgebreid mogelijk of in steekwoorden op en kijk dan eens wat Alexander hier over te zeggen heeft. Het zou zo maar verrassend kunnen zijn, of misschien ook niet.
Namaste,
Greetje

♥♥♥

Wat is geluk?

De zoektocht naar geluk start vanuit het gevoel van onvrede met het leven dat we leiden. Dat is niet alleen de enige motivatie en zeker ook niet de belangrijkste. Eronder is een diepere drijfveer actief, namelijk het menselijke verlangen naar vervulling. Daarmee tekent zich meteen een verschil in niveaus af dat we bij de zoektocht naar geluk in het oog moeten houden, en wel het verschil tussen wat ons dagelijks zelf als de oorzaken van geluk beschouwt en het geluk dat onze ziel wil ervaren.

Geluk volgens ego

De zoektocht naar geluk volgens ego zien we terug in het afgrazen van de wereld en het vergaren van spullen en ervaringen, waar verre weg het grootste deel van de wereldbevolking druk mee is. We hebben die nieuwe e-bike (auto, barbecue, home cinema) niet werkelijk nodig, maar ze voorzien in lichter trappen (comfortabeler file rijden, handiger aanbranden, beter afgeleid zijn), en bovendien kun je er goed mee voor de dag komen. Deze versie van de zoektocht naar geluk kent geen einde. Altijd is er wel een nieuwe wens, een nieuw doel dat behaald moet worden. Een zoektocht met catastrofale gevolgen voor de planeet, waar we momenteel stevig mee geconfronteerd worden. Zoals Ghandi  zei: ‘Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’.

Op zichzelf is er natuurlijk niets mis met de aanschaf van spullen. Maar ze dienen een beperkt doel dat in wezen niet verder gaat dan fysiek overleven. Dat is ook de voornaamste functie van ego. Direct gekoppeld aan ons fysieke overleven staat ego volledig in dienst van de bescherming en het laten voortduren van ons fysieke bestaan. Met dat beperkte doel zal ego altijd en uitsluitend keuzes maken die in essentie terug te voeren zijn op het behoud of verbeteren van drie essentiële levensvoorwaarden: veiligheid, voeding en verbinding.

Geluk volgens de ziel

De tweede vorm van zoeken komt voort uit gevoelens die al vanaf het eerste stadium van ons leven onze metgezellen zijn. Ze behoren niet tot het domein van ego maar tot dat van de ziel. Hier gaat de zoektocht naar geluk niet over fysiek comfort. Het gaat over de wens ‘thuis’ te komen, terug te keren bij de bron vanwaaruit we vertrokken zijn. Diep in onszelf dragen we allemaal de herinnering met ons mee aan die verbondenheid met het Ene non-duale Bewustzijn. De reis door dit leven zien we tegen die achtergrond als de reis die de ziel maakt om via de weg van ervaring en onderscheid terug te keren in haar Oorsprong. Een terugkeer die bestaat uit de diep doorvoelde realisatie dat je bent wat je altijd zocht, namelijk non-duaal Bewustzijn zelf.

Deze zelfrealisatie – de zelf direct ervaren realisatie, niet enkel de mentale conclusie – is het einddoel van de non-duale weg van bewustzijnsontwikkeling. Het gaan van deze innerlijke ontdekkingsreis is op zichzelf al een bron van geluk. Het is een reis die aanvangt met het verkennen van de sluiers van aannames, vastgeroeste herinneringen en zelf- en wereldbeelden waaruit het dagelijks zelf is samengesteld. We doorzien ze stap voor stap als verouderde identificatiepunten die ooit hun functie hadden maar het zicht op onze ware identiteit verduisteren. De tocht voert verder naar de herontdekking van de ziel en naar de rijkdom van het terugnemen van de universele kwaliteiten Wijsheid, Liefde en Wil als eerste manifestaties van non-duaal Bewustzijn. Ons hart bloeit op als we thuiskomen in de realisatie van onze intrinsieke verbondenheid met de totaliteit van de schepping. Levend vanuit die innerlijke rijkdom ligt Moeiteloos Geluk altijd binnen handbereik.

Alexander Zöllner
Moeiteloos Geluk
Uitgeverij Samsara