Elk atoompje

Lief mens,

Vandaag op een ongebruikelijk moment een tekst van de kracht van Liefde.

De afgelopen dagen kreeg ik twee bijzondere teksten onder ogen van Etty Hillesum. Zij is geboren in een Nederlands-Joodse familie en kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek in 1981, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord.

Een fragment uit het dagboek van Etty Hillesum:

“Wanneer een S.S.-man me dood zou trappen, dan zou ik nog opkijken naar z’n gezicht en me met angstige verbazing en menselijke belangstelling afvragen: Mijn God kerel, wat is er met jou allemaal voor verschrikkelijks in je leven gebeurd, dat je tot zùlke dingen komt?”

En een zin die ze schrijft aan vriend Klaas Smelik:

“Het is het enige en het enige, Klaas, ik zie geen andere weg, dat ieder van ons inkeert in zichzelf en in zichzelf uitroeit en vernietigt al datgene, waarvoor hij meent anderen te moeten vernietigen.”

Dit citaat mondt uit in deze indringende waarheid: ‘… laten we ervan doordrongen zijn dat ieder atoompje haat, dat wij aan deze wereld toevoegen, haar onherbergzamer maakt dan ze al is.’

∞∞∞

De laatste zin doet me denken aan een tekst van zenmeester en benedictijner monnik Willigis Jager. Ook hij geeft aan, en nu gebruik ik mijn eigen woorden: De woede, haat en boosheid die wij ervaren zouden zich wel eens kunnen samenklonteren in het universum en neerslaan op plekken waarvan wij geen idee hebben. Maar het is wel onze woede en boosheid, waar wij verantwoordelijk voor zijn.

Tijdens één van mijn opleidingen kwam ik in aanraking met het HeartMath instituut. Dit instituut houdt zich o.a. bezig met stressreductie in de zakelijke wereld, maar ook met spirituele zaken. En zo leerde ik van hen dat er rond de aarde een elektromagnetisch veld is. Dit veld wordt o.a. beïnvloed door zonnestormen en wordt goed in de gaten gehouden en constant gemeten door wetenschappers, omdat verstoringen van dit veld ook verstoring geeft in o.a. onze navigatie apparatuur, iets wat bv heel belangrijk is voor het vliegverkeer. Tijdens deze metingen was er op een gegeven moment een grote verstoring van het veld en het bleek dat deze verstoring precies plaatsvond na het overlijden van prinses Diana. Iets wat wereldwijd grote impact had. Bij meer onderzoek bleek dat er vaker verstoringen te vinden waren op het moment dat er zich wereldwijd grote gebeurtenissen voordeden.

Het is ook bekend dat als het elektromagnetische veld verstoord wordt door grote zonnevlammen, zich op de aarde meer onrust en misdaden lijken voor te doen. HeartMath stelde zich de vraag; Als dit veld blijkbaar verstoord wordt door onrust en negatieve emoties op de aarde en andersom, zou het dan ook mogelijk zijn dat het veld te beïnvloeden is door positieve emoties?

Niet alleen HeartMath wijst in deze richting, ook wetenschap journalist Lynne McTaggart houdt zich hiermee bezig. En geeft aan; Wat wij doen heeft invloed op het Veld en dit Veld heeft invloed op ons.

En dát is wat mij zo raakt in de zin van Etty Hillesum, ‘…elk atoompje haat, dat wij aan de wereld toevoegen maakt haar onherbergzamer dan ze al is.’

Het is in deze tijd zo makkelijk om te haten, haat naar Rusland, Poetin, haat naar andersdenkenden, maar we moeten er van doordrongen worden dat onze haat en woede niet vrijblijvend zijn.

Er is een andere zin die steeds door mijn gedachten gaat, Love them when they don’t deserve it, because that is when they need it the most. 

In mijn opleiding Non-duale coaching werd mij steeds duidelijker, er is alleen maar Eén. Alles is een uitdrukking van het Ene, een golf is een uitdrukking is van de oceaan, een druppel is een vorm van water, evenals een ijsklont een vorm van water is. En die ijsklont, of ijsberg kan alleen smelten door warme liefdevolle aandacht.

Gisteren keek ik na een lange tijd weer eens naar een kerkdienst online. Het was een bijzonder mooie dienst, maar het verwonderde mij dat er gebeden werd voor Oekraïne en niet voor Rusland en Poetin.

Graag wil ik hierbij een oproep doen aan jou en mij lief mens, om in de praktijk te brengen wat Etty Hillesum ons voor hield vanuit het concentratie kamp. Laten we liefhebben, en dat heeft niets te maken met goedkeuren van wat er gebeurt op dit moment in de wereld, want dat is niet goed te keuren, maar heeft alles te maken met onvoorwaardelijke Liefde.

Laten we allemaal op onze eigen manier, in meditatie, gebed, contemplatie, of in onze gedachten in Liefde zijn bij iedereen die het verdient én vooral ook bij hen die het volgens ons niet verdienen. Zij hebben het misschien meer nodig dan anderen.

Laten we in deze tijd, elke dag weer, doen waarvoor we misschien wel ter wereld zijn gekomen, inkeren in onszelf om elk atoompje haat liefdevol te onderzoeken, waarna het misschien kan oplossen én laten we liefhebben onder alle omstandigheden…

Namaste,
Greetje