Energieveld

Al langere tijd ben ik wat aan het stoeien met het ‘sturen’ van Liefde naar iets of iemand.  Niet dat ik het niet zou willen doen, maar als alles Een is, hoe kun je dan vrede of Liefde stúren naar iets of iemand anders? Er is alleen maar Eén.

Vandaag las ik een prachtig stukje uit het boek van Willigis Jäger: ‘Eeuwigheid in het nu, woorden voor elke dag’. Het is een heel bijzonder en inspirerend dagboekje met voor elke dag een korte tekst om te overdenken. Het gaf me antwoord op de bovenstaande vraag. De teksten wil ik graag met je delen.

Namaste,
Greetje

Eeuwigheid in het nu


3 juli

De wereld is niet te veranderen met wetten en al helemaal niet met oorlogen; een verandering van de wereld begint in ons eigen innerlijk. Kluizenaars wisten dit altijd al en onze contemplatieve weg wijst ons er voortdurend op: je zit niet alleen. De hele kosmos zit met je mee.

4 juli

Met welwillendheid en liefde wekken we energieën op die effectiever zijn dan demonstraties, protesten, revoluties en oorlogen. Vóór het tot een revolutie komt, is er al lang een energieveld door mensen veroorzaakt. Dit ontlaadt zich als het ware als een revolutie. Zo ook ontstaat er pas werkelijk vrede door velden van liefde en welwillendheid die we weten op te wekken. Zij werken door als vrede en begrip.

5 juli

Wat kunnen we doen tegen leed en terreur in de wereld? Revolutie en terreur beginnen niet op de barricaden en met bommen, maar in een energieveld dat mensen met haat en agressie veroorzaken. En omgekeerd kunnen we terreur, haat en agressie ook alleen maar uit de wereld laten verdwijnen door er velden van vrede en liefde tegenover te stellen.

6 juli

In het universum is alles met alles verbonden. Er is geen afgescheidenheid. Wat op de ene plaats gebeurt, kan onmiddellijk op een heel andere plaats zijn uitwerking hebben. Er bestaan in de ene werkelijkheid a-causale verbanden tussen dingen die elkaar – hoe, dat begrijpen we niet – wederkerig beïnvloeden. Deze verbanden beginnen op je kussen, in je gedachten en gevoelens.

7 juli

Goede wensen, welwillendheid en liefde scheppen helende en ordenende velden. Gebeden en goede wensen werken niet omdat iemand daarboven iets geeft omdat je drie ‘onze-vaders’ hebt gebeden, maar omdat de oerwerkelijkheid God deze kracht in de basisstructuur van de evolutie heeft gelegd.

8 juli

Iedere zegen, ieder gebed, ieder kruisteken is niets anders dan het zenden van positieve energie. Je kunt zoiets afdoen als iets magisch, maar in feite is het een overdracht van positieve energieën uit het ons doordringende bewustzijnsveld, dat alles in stand houdt. Wanneer je bidt, stel je je open voor het scheppende krachtenveld dat liefde heet.

9 juli

In zen reciteren we ’s avonds de ‘vier grote geloften’. Daarin klinkt het: ‘Talloos zijn de levende wezens. Ik beloof ze allen te redden!’ Dit klinkt aanmatigend, maar is het niet. Redden doe je namelijk niet met grootse, heldhaftige daden. Ook niet met een preek of bekering tot een bepaald geloof. Redden doe je door op de juiste wijze aanwezig te zijn: open voor en alles en iedereen.

10 juli

Net zo min als de vinger van een hand zonder het lichaam kan bestaan, zo kan niets in de kosmos op zichzelf bestaan. Alles hangt samen zoals in een visnet. Geen maas is geïsoleerd. Aan welke kant je ook trekt, het hele net komt in beweging. Alles zit erin gevangen, zowel het goede als het slechte, engelen, duivels, mensen, dieren, planten en materie.

15 juli

We zijn de goddelijke energiestroom die voortdurend iets nieuws voortbrengt. In een golf van de zee is na enkele meters van het oude water niets meer over. Alleen energie gaat door en maakt van steeds nieuw water steeds nieuwe golven.

Willigis Jäger
Eeuwigheid in het nu
Uitgeverij Asoka