Ken Uzelf

Dat alle richting aanwijzers van de grote godsdiensten dezelfde kant uitwijzen is iets dat bijna altijd over het hoofd wordt gezien. In de mystieke tak van elke godsdienst is het duidelijker te vinden. Vandaag een prachtige tekst van Rupert Spira waarmee hij dit duidelijk laat zien.

Het boek waar de tekst afkomstig van is, ‘Je bent het geluk dat je zoekt’ is werkelijk zo bijzonder, dat ik al na een paar bladzijdes wist, hier wil ik zó graag een boekbespreking over geven!! Meer hierover vindt je op de agendapagina van deze website.  Mocht het woordje ‘geluk’ je niet zo aanspreken dan geeft Rupert Spira aan; vervang het dan door liefde, God, vrede, verlichting of dat waar jij bovenal naar verlangt.
 
Maar wáár wijzen die richtingaanwijzers dan naar toe?? Rupert Spira vertelt je dat in één pagina, stap voor stap en glashelder. Die pagina publiceer ik heel graag volgende week. Nu eerst:

Ken Uzelf

Iedereen kent de ervaring van geluk. Niet iedereen weet echter dat geluk de ware aard van ons zelf is en dat het gevonden kan worden in de diepte van ons wezen. Als het gevolg van het feit dat onze essentie op die manier over het hoofd wordt gezien, wordt er een grootse zoektocht ondernomen in het gebied van de objectieve ervaring.

In het epische gedicht ‘De Mathnawi’ vertelt de soefiedichter en mysticis Jelaluddin Rumi over een man in Cairo die droomt over een schat die onder een bepaald huis in Baghdad begraven ligt. De man onderneemt een zware reis, en na talloze ontberingen en avonturen bereikt hij Baghdad en vindt hij het huis dat aan hem verscheen in zijn droom. Hij klopt op de deur en een oudere man doet open. De reiziger vertelt hem wat hij gedroomd heeft, en de eigenaar van het huis antwoordt: ’Dat is raar, afgelopen nacht droomde ik over een huis in Cairo waaronder een schat begraven lag.’ De man uit Cairo herkent de beschrijving van het huis als het zijne en keert terug naar huis. En jawel hoor, onder zijn huis vindt hij een grote schat. Al die jaren had hij er zonder het te beseffen bovenop gezeten.

Dat is het archetypische traject in ieders leven: de grote zoektocht naar geluk in het gebied van de objectieve ervaring en de terugkeer naar de schat van je eigen wezen. Het avontuur van het worden en de terugkeer naar het zijn.

In de christelijke traditie wordt gezegd: ‘Het koninkrijk der hemelen bevindt zich in je.’ Wat is het koninkrijk der hemelen anders dan een omgeving van eeuwig geluk? De belangrijkste boodschap van het christendom is dat die omgeving van eeuwig geluk zich binnen in onszelf bevindt; het is de kern van wat we zijn.

In de vedantische traditie van India zien we dezelfde opvatting ondergebracht in drie Sanskrietwoorden: sat  chit  ananda. Sat betekent zijn, chit betekent kennen, bewustzijn of gewaarzijn, en ananda betekent vrede of geluk. Sat  chit  ananda betekent dus gewoon dat weten wat je in wezen bent, samenvalt met gelukkig zijn.

In het boeddhisme wordt gezegd dat je geest van nature vrij is van welke onvolmaaktheid dan ook. De boeddhistische leer is er alert op om geluk niet te objectiveren als een geestestoestand en noemt het eenvoudigweg het ontbreken van lijden. Om toegang te krijgen tot dat geluk hoef je dus alleen maar je eigen geest te kennen.

Sterker nog, als we het inzicht dat de kern vormt van alle grote religieuze, spirituele en filosofische tradities zouden willen samenvatten in één enkele zin, dan zou dat iets zijn als ‘geluk is wat je bent’ of ‘je bent het geluk zelf’.

Hieruit volgt dat als je toegang wilt krijgen tot de vrede en het geluk waar alle mensen boven alles naar verlangen, je alleen maar hoeft te weten wat je ware zelf is. Om die reden stonden de woorden Ken uzelf in de toegangspoort naar de tempel van Apollo in Delphi gegraveerd, en stonden ze zo aan de wieg van de westerse beschaving.

We zoeken allemaal naar geluk, maar de meesten van ons zoeken het in de objectieve ervaring. In de benadering die in dit boek wordt aangereikt zoeken we vrede en geluk in de bron ervan, namelijk in ons zelf of ons zijn. Daarom wordt het soms de rechtstreekse weg naar vrede en geluk genoemd.

Rupert Spira
Je bent het geluk dat je zoekt
Uitgeverij
Samsara